Hotline: 024.6682.8986

Giờ làm việc: Hỗ trợ 24/7

TƯ VẤN CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN HOẠT ĐỘNG THÍ NGHIỆM CHUYÊN NGÀNH XÂY DỰNG

20/12/2016 - 03:10

điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành xây dựng

1. Hồ sơ đăng ký cấp bao gồm:

- Đơn đăng ký được làm theo mẫu số 01 của phụ lục I kèm theo tại Nghị định 62/2016/NĐ-CP

- Đơn đăng ký bổ sung, sửa đổi giấychứng nhận theo Mẫu số 02 của Phụ lục I kèm theo Nghị định này.

- Bản sao Giấy đăng ký kinh doanh hoặc giấy phép đầu tư hoặc quyết định thành lập

- Liệt kê danh sách cán bộ quản lý, thí nghiệm viên trong văn bản, chứng chỉ được đào tạo liên quan đến lĩnh vực

- Các tài liệu chứng minh điều kiện hoạt động thí nghiệm đáp ứng các yêu cầu quy định tại điểm b khoản 2 Điều 5 Nghị định 62/2016/NĐ-CP quy định về điều kiện hoạt động giám định tư pháp xây dụng và thí nghiệm chuyên ngành xây dựng phù hợp với từng trường hợp đề nghị cấp mới, cấp lại hoặc sửa đổi, bổ sung Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành xây dựng.

2. Trình tự cấp mới, cấp lại Giấy chứng nhận

a) Tổ chức hoạt động thí nghiệm chuyên ngành xây dựng lập 01 bộ hồ sơ theo quy định tại khoản 1 Điều 6 nghị định 62/2016/NĐ-CP quy định về điều kiện hoạt động giám định tư pháp xây dụng và thí nghiệm rồi gửi qua đường bưu điện hoặc sẽ nộp trực tiếp tại trụ sở của bộ Xây dựng.

b) Trong thời gian 05 ngày làm việc sẽ nhận được hồ sơ, nếu các tài liệu chưa đầy đủ, hợp lệ thì bạn sẽ nhận được hướng dẫn của Bộ Xây dựng để bổ sung và hoàn thiện;

c) Trong thời gian 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Bộ Xây dựng sẽ tổ chức đánh giá tại phòng thí nghiệm;

d) Trong thời gian 05 ngày làm việc kể từ ngày có biên bản đánh giá thực tế và kết quả khắc phục (nếu có) đạt yêu cầu, bộ Xây dựng có trách nhiệm cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện có quy định tại Phụ lục II kèm theo Nghị định  62/2016/NĐ-CP quy định về điều kiện hoạt động giám định tư pháp xây dụng và thí nghiệm chuyên ngành xây dựng

3. Trình tự để cấp bổ sung, sửa đổi Giấy chứng nhận

a) Trường hợp cấp bổ sung, sửa đổi quy định tại điểm a khoản 4 Điều này thì trình tự thực hiện theo quy định tại khoản 2 Điều 6 Nghị định  62/2016/NĐ-CP quy định về điều kiện hoạt động giám định tư pháp xây dụng và thí nghiệm chuyên ngành xây dựng

b) Trường hợp cấp sửa đổi, bổ sung quy định tại điểm b khoản 4 Điều này, trong thời hạn 05 ngày kể từ ngày nhận được đầy đủ các tài liệu hợp lệ, Bộ Xây dựng có trách nhiệm cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành xây dựng;

c) Thời hạn hiệu lực của Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành xây dựng cấp bổ sung, sửa đổi được ghi theo hiệu lực của Giấy chứng nhận đã cấp.

4. Các trường hợp bổ sung, sửa đổi Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành xây dựng:

a) Khi tổ chức các hoạt động thí nghiệm có nhu cầu bổ sung, sửa đổi các nội dung của Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành xây dựng đã được cấp;

b) Khi tổ chức hoạt động thí nghiệm thay đổi địa điểm đặt phòng thí nghiệm.

5. Thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành xây dựng:

a) Bộ Xây dựng phải có trách nhiệm cấp mới, cấp lại, bổ sung, sửa đổi đình chỉ và hủy bỏ Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành xây dựng;

b) Bộ Xây dựng công nhận tương đương đối với các Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động trong lĩnh vực thí nghiệm, thử nghiệm được các cơ quan có thẩm quyền khác cấp theo quy định của pháp luật nếu đáp ứng các điều kiện quy định tại khoản 2 Điều 5 của Nghị định này.

Mọi thông tin cần tư vấn, quý khách vui lòng liên hệ

Luật Sư Tư Vấn Thương Hiệu

Adress: Số 9 Ngách 6A - Ngõ 6 - Phạm văn Đồng, Q.Cầu Giấy, TP. Hà Nội .

Phone: 1900.8698

Email: hanoi@newvisionlaw.com.vn.

  luatsutraloi1

Hotline: 1900.8698 - Tổng đài tư vấn

Tư vấn trực tuyến: Hotline: 1900.8698 - Tổng đài tư vấn

Vui lòng nhập tiếng việt có dấu và cung cấp địa chỉ Email để luật sư trả lời

Họ và tên:
Điện thoại
Email:
Nội dung:

Bài viết liên quan