Hotline: 0985.890.278

Giờ làm việc: Hỗ trợ 24/7

Hết thời hạn sửa chữa đơn đăng ký sở hữu công nghiệp xử lý như thế nào?

11/04/2018 - 08:43

Câu hỏi:

Công ty chúng tôi nhận được thông báo dự định từ chối chấp nhận đơn hợp lệ của Cục Sở hữu trí tuệ đối với đơn đăng ký kiểu dáng công nghiệp, nhưng chúng tôi đã lỡ thời hạn có thể tiến hành sửa chữa chữa thiếu sót của đơn, vậy đơn đăng ký của chúng tôi sẽ được xử lý thế nào?

Trả lời:

►Thứ nhất, người nộp đơn có thể sửa chữa thiếu sót của đơn đăng ký sở hữu công nghiệp trong thời hạn được ấn định nếu những thiếu sót đó khiến cho đơn bị từ chối tiếp nhận.

Căn cứ tại Điểm13.6 Thông tư số 01/2007/TT-BKHCN Hướng dẫn thi hành Nghị định số 103/2006/NĐ-CP ngày 22/09/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ về sở hữu công nghiệp quy định như sau:

“13.6 Thông báo kết quả thẩm định hình thức, thông báo chấp nhận đơn hợp lệ   

a, Nếu đơn thuộc một trong các trường hợp quy định tại điểm 13.2 của Thông tư này hoặc đơn còn có các thiếu sót quy định tại điểm 13.3 của Thông tư này, Cục Sở hữu trí tuệ gửi cho người nộp đơn thông báo dự định từ chối chấp nhận đơn hợp lệ. Trong thông báo phải nêu rõ tên, địa chỉ người nộp đơn; tên tổ chức dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp (nếu đơn được nộp thông qua tổ chức đó); tên đối tượng nêu trong đơn; ngày nộp đơn và số đơn; các lý do, thiếu sót khiến cho đơn có thể bị từ chối chấp nhận và ấn định thời hạn 01 tháng kể từ ngày ra thông báo để người nộp đơn có ý kiến hoặc sửa chữa thiếu sót.

b, Trường hợp đơn hợp lệ, Cục Sở hữu trí tuệ gửi cho người nộp đơn thông báo chấp nhận đơn hợp lệ, trong đó phải nêu rõ tên, địa chỉ người nộp đơn, tên người được uỷ quyền đại diện (nếu có) và các thông tin về đối tượng nêu trong đơn, ngày nộp đơn, ngày ưu tiên (trường hợp yêu cầu hưởng quyền ưu tiên không được chấp thuận thì phải nêu rõ lý do).”

Theo đó, trong thời hạn 01 tháng kể từ ngày nhận được thông báo của Cục Sở hữu trí tuệ, người nộp đơn có thể nêu ý kiến hoặc sửa chữa sai sót đối với đơn đăng ký sở hữu công nghiệp đã nộp.

►Thứ hai, đơn đăng ký sở hữu công nghiệp sẽ bị từ chối chấp nhận nếu trong thời hạn ấn định mà người nộp đơn không có ý kiến phản hổi hoặc sửa chữa sai sót.

Cũng tại điểm 13.7 Thông tư số 01/2007/TT-BKHCN quy định như sau:

“13.7 Từ chối chấp nhận đơn

Trường hợp người nộp đơn đã được Cục Sở hữu trí tuệ gửi thông báo dự định từ chối chấp nhận đơn hợp lệ theo quy định tại điểm 13.6.a của Thông tư này mà người nộp đơn không sửa chữa thiếu sót hoặc sửa chữa không đạt yêu cầu hoặc không có ý kiến phản đối hoặc ý kiến phản đối không xác đáng trong thời hạn đã ấn định, Cục Sở hữu trí tuệ gửi cho người nộp đơn thông báo từ chối chấp nhận đơn và hoàn trả các khoản phí, lệ phí đã được nộp liên quan đến công việc sau thẩm định hình thức theo yêu cầu của người nộp đơn.”

Như vậy, trong thời hạn ấn định mà người nộp đơn không sửa chữa sai sót sau khi đã nhận được thông báo của Cục Sở hữu trí tuệ thì đơn đã nộp trước đó sẽ bị từ chối chấp nhận và người nộp đơn có thể yêu cầu Cục Sở hữu trí tuệ hoàn trả các khoản phí, lệ phí đã nộp mà không thể tiếp tục yêu cầu việc sửa chữa sai sót nữa.

>>>Xem thêm: Thời hạn hiệu lực của văn bằng bảo hộ các đối tượng sở hữu công nghiệp

Mọi thông tin cần tư vấn, quý khách vui lòng liên hệ

Luật Sư Tư Vấn Thương Hiệu

Adress: Số 34, Ngõ 187 Trung Kính, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội.

Phone: Hotline: 0985.890.278

Email: contact.newvisionlaw@gmail.com

  luatsutraloi1

Tổng đài tư vấn: 1900.8698

Tư vấn trực tuyến: Tổng đài tư vấn: 1900.8698

Vui lòng nhập tiếng việt có dấu và cung cấp địa chỉ Email để luật sư trả lời

Họ và tên:
Điện thoại
Email:
Nội dung:

Bài viết liên quan