Hotline: 0985.890.278

Giờ làm việc: Hỗ trợ 24/7

Hướng dẫn viết bản mô tả sáng chế và giải pháp hữu ích

11/04/2017 - 09:05


Để viết bản mô tả sáng chế đáp ứng các yêu cầu của cục Sở Hữu Trí Tuệ là một việc khó khăn nhất trong khi làm thủ tục đăng ký sáng chế..Dưới đây Luật Newvision Law xin đưa ra hướng dẫn viết bản mô tả sáng chế để có thể mô tả nội dung sáng chế và phạm vi bảo hộ cần đầy đủ các nội dung sau:

 

1. Tên sáng chế

Tên sáng chế phải ngắn gọn, rõ ràng, thể hiện vắn tắt dạng đối tượng, chức năng hoặc công dụng, của đối tượng đó. Không được lấy tên thương mại của sản phẩm làm tên sáng chế.


2. Lĩnh vực kỹ thuật được đề cập


Phần này cần  được thể hiện theo quy  định tại  điểm 23.6.b (ii) Thông tư, cụ thể là trong phần này phải chỉ ra lĩnh vực kỹ thuật, trong đó sáng chế được sử dụng hoặc có liên quan. Nếu sáng chế được sử dụng hoặc có liên quan tới nhiều lĩnh vực thì phải chỉ ra tất cả các lĩnh vực đó.
Thông thường phần này có thể được thể hiện trong một đoạn văn có dạng “Sáng chế đề cập đến …… (nêu lại đối tượng trong tên sang chế)”

 

3. Tình trạng kỹ thuật của sáng chế:

 

Trong phần này, người nộp đơn phải trình bày tóm tắt các giải pháp kỹ thuật đã biết cùng nhằm một mục đích hoặc giải quyết cùng một vấn đề kỹ thuật như sáng chế nêu trong đơn, đồng thời phải chỉ dẫn cụ thể đến tài liệu mô tả các giải pháp kỹ thuật đó, sao cho người quan tâm đến lĩnh vực này có thể tìm được các giải pháp đó một cách dễ dàng. Trên cơ sở các giải pháp kỹ thuật đã biết đó, cần chỉ ra được một hoặc một số giải pháp kỹ thuật có bản chất hoặc có liên quan về mặt kỹ thuật gần nhất với sáng chế nêu trong  đơn bằng cách tóm tắt bản chất và chỉ ra nhược điểm, hạn chế của (các) giải pháp kỹ thuật đã biết  đó. Các nhược điểm, hạn chế trình bày trong phần này phải chính xác, khách quan, không phóng đại.

Nếu không có thông tin về tình trạng kỹ thuật liên quan thì phải ghi rõ điều đó.


4. Bản chất kỹ thuật của sáng chế:


Phần mô tả được mở đầu bằng đoạn trình bày mục đích mà sáng chế / giải pháp hữu ích cần đạt được hoặc vấn đề kỹ thuật mà sáng chế / giải pháp hữu ích cần phải giải quyết nhằm khắc phục các hạn chế, thiếu sót của giải pháp gần giống nhất đã biết nêu ở phần “Tình trạng kỹ thuật của sáng chế / giải pháp hữu ích”. 
Tiếp theo là mô tả các dấu hiệu cấu thành sáng chế / giải pháp hữu ích. Đặc biệt phải trình bày các dấu hiệu mới của sáng chế/giải pháp hữu ích so với giải pháp kỹ thuật gần giống nhất nêu ở phần “Tình trạng kỹ thuật của sáng chế / giải pháp hữu ích”. 
Các loại dấu hiệu có thể được sử dụng để mô tả phụ thuộc vào dạng sáng chế/giải pháp hữu ích:
Các dấu hiệu để mô tả sáng chế / giải pháp hữu ích dạng cơ cấu có thể là:
(i) chi tiết, cụm chi tiết và chức năng của chúng;
(ii) hình dạng của chi tiết,cụm chi tiết;
(iii) vật liệu làm chi tiết, cụm chi tiết;
(iv) kích thước của chi tiết, cụm chi tiết;
(v) tương quan vị trí giữa các chi tiết, cụm chi tiết;
(vi) cách liên kết các chi tiết, cụm chi tiết.
Các dấu hiệu để mô tả sáng chế / giải pháp hữu ích dạng chất rất khác nhau phụ thuộc vào cách thu được chất đó. Nhưng nói chung,các dấu hiệu của chất có thể là:
(i) các hợp phần tạo nên chất;
(ii) tỷ lệ các hợp phần;
(iii) công thức cấu trúc phân tử;
(iv) đặc tính hoá lý, v.v..
Các dấu hiệu để mô tả sáng chế / giải pháp hữu ích dạng phương pháp có thể là:
(i) các công đoạn;
(ii) trình tự thực hiện các công đoạn;
(iii) các điều kiện kỹ thuật (nhiệt độ, áp suất, thời gian, chất xúc tác,v.v.) để thực hiện các công đoạn
(iv) phương tiện / thiết bị để thực hiện các công đoạn…


5. Mô tả vắn tắt hình vẽ (nếu có)


Nếu phần mô tả có hình vẽ minh hoạ để làm rõ bản chất của sáng chế thì phải có danh mục các hình vẽ và giải thích ngắn gọn mỗi hình vẽ đó theo cách bao gồm mô tả loại hình vẽ kỹ thuật và tên của đối tượng được thể hiện trên hình vẽ đó, chẳng hạn như:

 

6. Mô tả chi tiết sáng chế

 

Trong phần này phải mô tả được một cách chi tiết một hoặc một số phương án thực hiện sáng chế, tức là giải pháp kỹ thuật cụ thể mà người nộp đơn muốn đăng ký sáng chế, sao cho người có hiểu biết trung bình về lĩnh vực kỹ thuật tương ứng có thể đạt được mục đích đề ra của sáng chế hoặc thực hiện được sáng chế
Tại phần này, Quý Khách hàng sẽ tập trung vào việc mô tả chi tiết cấu trúc của sáng chế, chứ không mô tả chung chung, khái quát như ở mục 3 (bản chất kỹ thuật). Quý Khách hàng nêu rõ từng bộ phận, từng chi tiết. Các bộ phận, chi tiết này có kích thước ra sao, hình dáng như thế nào, có đặc điểm gì, nằm ở những vị trí nào, và liên kết với các bộ phận, chi tiết khác ra sao,

Quý Khách hàng trình bày cách vận hành thiết bị theo những bước nào, trình tự ra sao. Từng khâu, từng công đoạn thực hiện phải cụ thể, rõ ràng, chi tiết như thế nào. Quá trình hoạt động của thiết bị có lưu ý vấn đề gì không.


7. Yêu cầu bảo hộ:


- Xác định cụ thể yếu tố nào tác giả sáng chế muốn bảo hộ? Quý Khách hàng nêu điểm mới, điểm sáng tạo của sáng chế so với các đối tượng đã có hiện nay. Điểm mới, điểm sáng tạo này chính là yếu tố mà Quý Khách hàng muốn bảo hộ.
- Xác định cụ thể bộ phận nào của thiết bị, tác giả sáng chế muốn bảo hộ? Quý Khách hàng nêu bộ phận nào mang điểm mới, điểm sáng tạo và cần được bảo hộ.
- Xác định cụ thể phương thức/quy trình tác giả sáng chế muốn bảo hộ?  Tại phần này, nếu sáng chế của Quý Khách hàng dưới dạng quy trình thực hiện một việc (chứ không phải là một thiết bị hay vật cụ thể) thì Quý Khách hàng nêu rõ phương thức/quy trình hay các bước thực hiện công việc nào mà mang điểm mới, điểm sáng tạo cần được bảo hộ.
- Bản tóm tắt là phần trình bày ngắn gọn (không quá 150 từ) về bản chất của sáng chế/giải pháp hữu ích đã được bộc lộ trong Bản mô tả, Yêu cầu bảo hộ và Hình vẽ nhằm cung cấp các thông tin tóm tắt về sáng chế/giải pháp hữu ích. Bản tóm tắt có thể được minh hoạ bằng hình vẽ đặc trưng.
 

Mọi thông tin cần tư vấn, quý khách vui lòng liên hệ

Luật Sư Tư Vấn Thương Hiệu

Adress: Số 34, Ngõ 187 Trung Kính, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội.

Phone: Hotline: 0985.890.278

Email: contact.newvisionlaw@gmail.com

  luatsutraloi1

Tổng đài tư vấn: 1900.8698

Tư vấn trực tuyến: Tổng đài tư vấn: 1900.8698

Vui lòng nhập tiếng việt có dấu và cung cấp địa chỉ Email để luật sư trả lời

Họ và tên:
Điện thoại
Email:
Nội dung:

Bài viết liên quan