Hotline: 0985.890.278

Giờ làm việc: Hỗ trợ 24/7

Điều ước quốc tế song phương về bảo hộ quyền tác giả

07/11/2017 - 11:06

Mặc dù là thành viên của các hiệp định đa phương về bảo hộ quyền tác giả, các nước đã và đang tiếp tục ký kết với nhau những hiệp định song phương về quyền tác giả.

Các nước Anh, Mỹ đã ký nhiều Hiệp định về bảo hộ quyền tác giả với nhiều nước: Ví dụ: Hiệp đinh Mỹ - Mê hico năm 1962; Hiệp định Mỹ -  Braxin năm 1964; Hiệp định Mỹ - Pháp năm 1966… Cộng hòa Liên bang Đức cũng đã ký một loạt hiệp ước song phương về bảo hộ bản quyền quyền tác giả như: Hiệp ước về quyền tác giả với Peru năm 1951; với Hylap năm 1951….

Tại Việt Nam, Việt Nam và Hoa Kỳ đã ký với nhau Hiệp định quyền tác giả được bộ trưởng bộ ngoại giao hai nước ký kết ngày 27/ 6/1997 và bắt đầu có hiệu lực kể từ này 23/12/1998. Việc ký kết Hiệp định này nhằm thúc đẩy quá trình bình thường hóa quan hệ kinh tế - thương mại Việt Nam –Hoa Kỳ, tăng cường mối quan hệ giao lưu và phát triển hợp tác văn hóa giữa hai nước, góp phần tạo môi trường thuận lợi cho đầu tư nước ngoài và chuyển giao công nghệ, đáp ứng những yêu cầu cần thiết trong việc bảo hộ quyền tác giả trong nước và ngước ngoài.Cụ thể :

- Tại Hoa Kỳ các tác phẩm sau được bảo hộ về quyền tác giả:

+ Tác phẩm của tác giả là công dân Việt Nam hoặc người thường trú tại Việt Nam và các tác phẩm đã được công bố lần đầu tại Việt Nam trước  khi Hiệp định này bắt đầu có hiệu lực nhưng chưa thuộc về công cộng tại Việt Nam sau khi hưởng toàn bộ thời hạn bảo hộ;

+ Tác phẩm mà một công dân Việt Nam hoặc người thường trú tại Việt Nam được hưởng những quyền kinh tế theo luật quyền tác giả tại Hoa Kỳ hoặc tác phẩm mà những quyền kinh tế thuộc về một pháp nhân do một công dân Việt Namhoặc người thường trú tại Việt Nam kiểm soát trực tiếp, gián tiếp hoặc có quyền sở hữu đối với phần lớn cổ phần hoặc tài sản của pháp nhân đó, với điều kiện là quyền kinh tế nói trên phát sinh trong vòng một năm kể từ ngày công bố lần đầu tác phẩm đó tại một nước thành viên của một điều ước đa phương về quyền tác giả và tại thời điểm Hiệp định có hiệu lực, Việt Nam là thành viên của điều ước quốc tế nói trên.

+ Tác phẩm mà một công dân việt nam hoặc người thường trú tại VIỆT NAM được hưởng những quyền kinh tế theo luật quyền tác giả tại Hoa Kỳ;

+  Tác phẩm được công bố lần đầu tiên tại Việt Nam của người không phải là công dân Việt Nam hoặc người không thường trú tại Việt Nam .

+ Tác phẩm của tác giả là công dân việt nam hoặc người thường trú tại Việt Nam;

- Tác phẩm sau được bảo hộ tại Việt Nam quyền tác giả:

+ Tác phẩm của tác giả là công dân Hoa Kỳ hoặc người thường trú tại Hoa Kỳ và các tác phẩm đã được công bố lần đầu tại Hoa Kỳ trước khi Hiệp định bắt đầu có hiệu lực nhưng chưa thuộc về công cộng tại Hoa Kỳ sau khi hưởng toàn bộ thời gian bảo hộ. Trường hợp thời hạn bảo hộ với các tác phẩm trên đây theo pháp luật Việt Nam ngắn hơn thời hạn bảo hộ theo pháp luật của Hoa Kỳ, tác phẩm không được bảo hộ tại Việt Nam nếu thời điểm hiệp định bắt đầu có hiệu lực thời hạn theo theo pháp luật Việt Nam đã kết thúc.

+ Tác phẩm mà một công dân Hoa Kỳ hoặc người thường trú tại Hoa Kỳ được hưởng những quyền kinh tế theo luật quyền tác giả tại Việt Nam hoặc tác phẩm mà những quyền kinh tế thuộc về một pháp nhân do một công dân Hoa Kỳ hoặc người thường trú tại Hoa Kỳ kiểm soát trực tiếp, gián tiếp hoặc có quyền sở hữu đối với phần lớn cổ phần hoặc tài sản của pháp nhân đó, với điều kiện là: quyền kinh tế nói trên tư pháp quốc phát sinh trong vòng một năm kể từ ngà công bố lần đầu tác phẩm đó tại một nước thành viên của Điều ước đa phương về quyền tác giả tại thời điểm Hiệp định có hiệu lực, Hoa Kỳ là thành viên của điều ước nói trên;

+ Tác phẩm được công bố lần đâu tại Hoa Kỳ của người không phải là công dân của Hoa Kỳ hoặc người koong thường trứ tại Hoa Kỳ;

+ Tác phẩm của tác giả là công dân Hoa Kỳ hoặc người thường trú tại Hoa Kỳ.

- Phạm vi các quyền được bảo hộ theo Hiệp định:

+ Các quyền tối thiểu

+ Ngoài ra người không phải là công dân Hoa Kỳ hoặc người không thường trú tại Hoa Kỳ có tác phẩm công bố lần đầu tại Hoa Kỳ, công dân Hoa Kỳ, người thường trú tại Hoa Kỳ có tác phẩm còn được hưởng các quyền theo Hiệp định tại Việt Nam không kém thuận lợi hơn công dân Việt Nam theo pháp luật Việt Nam; người không  phải là công dân Việt Nam hoặc người không thường trú tạ Việt Nam có tác phẩm công bố lần đầu tiên tại Việt Nam, công dân Việt Nam, người thường trụ tại Việt Nam có tác phẩm còn được hưởng các quyền theo Hiệp định tại Hoa Kỳ không kém thuận lợi hơn công dân Hoa Kỳ theo pháp luật Hoa Kỳ (nguyên tắc đãi ngộ như công dân).

Tất cả các sản phẩm được bảo hộ phải đăng ký tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền của Hoa Kỳ và cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam theo quy định của pháp luật hai nước.

Mọi cá nhân, pháp nhân có quyền hoặc lợi ích đối với các tác phẩm được bảo hộ theo Hiệp định tại Việt Nam có quyền thực hiện các biệp pháp được pháp luật Việt Nam quy định để bảo vệ quyền hoặc lợi ích của mình khi bị vi phạm tại Việt Nam.

Mọi cá nhân, pháp nhân có quyền hoặc lợi đối với các tác phẩm được bảo hộ bản quyền tác giả theo Hiệp định tại Hoa Kỳ có nghĩa vụ thực hiện nghêm chỉnh các quy định của Hiệp định, các quy định có liên quan của pháp luật Việt Nam, pháp luật Hoa Kỳ và có quyền thực hiện các biện pháp được pháp luật Hoa Kỳ quy định để bảo về quyền và lợi ích của mình khi bị vi phạm tại Hoa Kỳ.

Việc giải quyết tranh chấp và xử lý vi phạm quyền tác giả đối với tác phẩm tại Hoa Kỳ được thực hiện theo Hiệp định và pháp luật Hoa Kỳ; nếu ở Việt Nam thì theo Hiệp định và pháp luật Việt Nam.

Mọi thông tin cần tư vấn, quý khách vui lòng liên hệ

Luật Sư Tư Vấn Thương Hiệu

Adress: Số 34, Ngõ 187 Trung Kính, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội.

Phone: Hotline: 0985.890.278

Email: contact.newvisionlaw@gmail.com

  luatsutraloi1

Tổng đài tư vấn: 1900.8698

Tư vấn trực tuyến: Tổng đài tư vấn: 1900.8698

Vui lòng nhập tiếng việt có dấu và cung cấp địa chỉ Email để luật sư trả lời

Họ và tên:
Điện thoại
Email:
Nội dung:

Bài viết liên quan